Birleşmiş Milletlerde Kutlanan Günler

Birleşmiş Milletlerde Kutlanan Günler

Birleşmiş Milletler tarafından şu an gözlemlenen uluslararası günler o gün özel oturumda kutlanıyor. İşte her yıl düzenli olarak Birleşmiş Milletler Binasında kutlanan özel günler.

09 Eylül 2017 - 12:38

OCAK AYI

27 Ocak

Soykırım Kurbanları Anısına Uluslararası Anma Günü  ( A / RES / 60/7 )

ŞUBAT AYI

4 Şubat

Dünya Kanser Günü

6 Şubat

Uluslararası Cinsel Yaralanmaya Karşı Birinci Gün Tolerans Günü   ( A / RES / 67/146 )

11 Şubat

Bilimde Kadın ve Kız Çocuklarının Uluslararası Günü ( A / RES / 70/212 )

13 Şubat

Dünya Radyo Günü   (UNESCO  36 C / Karar 63 ; A / RES / 67/124 )

20 Şubat

Dünya Sosyal Adalet Günü    ( A / RES / 62/10 )

21 Şubat

Uluslararası Anne Günü Günü   ( A / RES / 56/262 )  

MART

1 Mart

Sıfır Ayrımcılık Günü   [UNAIDS]

3 Mart

Dünya Doğal Hayatı Günü   ( A / RES / 68/205 )

8 Mart

Uluslararası Kadınlar Günü

20 Mart

Uluslararası Mutluluk Günü   ( A / RES / 66/281 )

20 Mart

Fransız Günü Günü (Fransızca)

21 Mart

Irksal Ayırımcılığı Ortadan Kaldırmak için Uluslararası Gün   ( A / RES / 2142 (XXI) )

21 Mart

Dünya Şiir Günü  ( UNESCO 30 C / Karar 29 )

21 Mart

Uluslararası Nevruz Günü   ( A / RES / 64/253 )

21 Mart

Dünya Down Sendromu Günü   ( A / RES / 66/149 ) 

21 Mart

Uluslararası Ormanlar Günü   ( A / RES / 67/200 )

22 Mart

Dünya Su Günü   ( A / RES / 47/193 )

23 Mart

Dünya Meteoroloji Günü   [WMO] WMO / EC-XII / Res.6

24 Mart

Dünya Tüberkülozu Günü   [DSÖ]  

24 Mart

Brüt İnsan Hakları İhlalleri İle İlgili Hakikat hakkı ve Mağdurların Haysiyetine Dair Uluslararası Gün   ( A / RES / 65/196 )

25 Mart

Uluslararası Kölelik Kurtarıcılarını Anma Günü ve Transatlantik Köle Ticareti   ( A / RES / 62/122 )

25 Mart

Tutuklanan ve Kayıp Personelle Uluslararası Dayanışma Günü

NISAN

2 Nisan

Dünya Otizm Farkındalık Günü   ( A / RES / 62/139 )

4 Nisan

Maden Faaliyetinde Mayın Farkındalığı ve Yardımına Yönelik Uluslararası Gün   ( A / RES / 60/97 )

6 Nisan

Uluslararası Kalkınma ve Barış İçin Spor Günü   ( A / RES / 67/296 )

7 Nisan

Uluslararası Ruanda'daki Soykırım Günü  ( A / RES / 58/234 )

7 Nisan

Dünya Sağlık Günü   [WHO] (WHA / A.2 / Res.35)

12 Nisan

Uluslararası Uzay Uçuşu Günü   ( A / RES / 65/271 )

20 Nisan

Çin Günü Günü (Çince)

21 Nisan

Dünya Yaratıcılık ve Yenilik Günü ( A / RES / 71/284 )

22 Nisan

Uluslararası Anne Günü Günü   ( A / RES / 63/278 )

23 Nisan

Dünya Kitabı ve Telif Hakkı Günü   ( UNESCO 28 C / Karar 3.18 )

23 Nisan

İngilizce Günü 

23 Nisan

İspanyolca Dil Günü (İspanyolca)

25 Nisan

Dünya Sıtma Günü [WHO]

26 Nisan

Uluslararası Çernobil Afet Anma Günü ( A / RES / 71/125 )

26 Nisan

Dünya Fikri Mülkiyet Günü [WIPO]

28 Nisan

İş Güvenliği ve Sağlığı için Dünya Günü

29 Nisan

Kimyasal Savaşın Tüm Mağdurları İçin Hatırlatma Günü  ( OPCW C-10/5 )

30 Nisan

Uluslararası Caz Günü  ( UNESCO 36 C / Karar 39 )

MAYIS AYI

2 Mayıs

Dünya Ton Oranı Günü ( A / RES / 71/124 )

3 Mayıs

Dünya Basın Özgürlüğü Günü  ( UNESCO 26 C / Karar 4.3 )

8-9 Mayıs

İkinci Dünya Savaşı Sırasında Yaşamlarını Kaybedenler İçin Anma ve Mutabakat Zamanı   ( A / RES / 59/26 )

10 Mayıs

Dünya Göçmen Kuş Günü   [UNEP]

10 Mayıs

Dolunay Günü "Vesak"  ( A / RES / 54/115 )

15 Mayıs

Uluslararası Aileler Günü   ( A / RES / 47/237 )

17 Mayıs

Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü   ( A / RES / 60/252 , ITU Kararı 68/2006 )

21 Mayıs

Diyalog ve Gelişme için Kültürel Çeşitlilik için Dünya Günü   ( A / RES / 57/249 )

22 Mayıs

Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü   ( A / RES / 55/201 )

23 Mayıs

Obstetrik Fistülün Sona Ermesi Uluslararası Günü   ( A / RES / 67/147 )

29 Mayıs

BM Barış Gücü Taraftarları Günü   ( A / RES / 57/129 )

31 Mayıs

Dünya Sigara Tütün Günü [WHO] ( WHA Karar 42.19 )

HAZIRAN

1 haziran

Küresel Aile Günü   ( A / RES / 66/292 )

4 Haziran

Saldırgan Mağdurların Masum Çocuk Günleri Uluslararası Günü   ( A / RES / ES-7/8 )

5 Haziran

Dünya Çevre Günü  ( A / RES / 2994 (XXVII) )

6 Haziran

Rusça Dil Günü (Rusça)

8 Haziran

Dünya Okyanusu Günü   ( A / RES / 63/111 )

12 Haziran

Çocuk İşçiliğine Karşı Dünya Günü

13 Haziran

Uluslararası Albinizm Farkındalık Günü ( A / RES / 69/170 )

14 Haziran

Dünya Kan Bağışçısı Günü   [WHO] ( WHA Kararı 58.13 )

15 Haziran

Dünya Yaşlı Kötüye Kullanma Bilinci Günü   ( A / RES / 66/127 )

16 Haziran

Uluslararası Aile Göç Günleri  ( GC 38 / Karar 189 )

17 Haziran

Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü   ( A / RES / 49/115 )

18 Haziran

Sürdürülebilir Gastronomi Günü ( A / RES / 71/246 )

19 Haziran

Çatışmada Cinsel Şiddetin Ortadan Kaldırılması Uluslararası Günü ( A / RES / 69/293 )

20 Haziran

Dünya Mülteci Günü   ( A / RES / 55/76 )

21 Haziran

Uluslararası Yoga Günü   ( A / RES / 69/131 ) 

23 Haziran

Birleşmiş Milletler Kamu Hizmeti Günü   ( A / RES / 57/277 )

23 Haziran

Uluslararası Dul Günleri   ( A / RES / 65/189 )

25 Haziran

Gemiadamının Günü   [IMO] ( STCW / CONF.2 / DC.4 )

26 Haziran

Uyuşturucu İstismarı ve Yasadışı Ticaretle Mücadele Uluslararası Günü   ( A / RES / 42/112 )

26 Haziran

Birleşmiş Milletler İşkence Mağdurlarını Destekleyen Uluslararası Gün   ( A / RES / 52/149 )

27 Haziran

Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Günü ( A / RES / 71/279 )

29 Haziran

Uluslararası Tropik Bayramı ( A / RES / 70/267 )

30 Haziran

Uluslararası Asteroid Günü ( A / RES / 71/90 )

TEMMUZ

1 Temmuz (Temmuz'daki ilk cumartesi)

Uluslararası Kooperatifler Günü   ( A / RES / 47/90 )

11 Temmuz

Dünya Nüfus Günü   (UNDP kararı 89/46 15, A / RES / 45/216 )

15 Temmuz

Dünya Gençlik Becerileri Günü ( A / RES / 69/145 )

18 Temmuz

Nelson Mandela Uluslararası Günü   ( A / RES / 64/13 )

28 Temmuz

Dünya Hepatit Günü   [WHO]

30 Temmuz

Uluslararası Dostluk Günü   ( A / RES / 65/275 )

30 Temmuz

İnsan Ticaretine Karşı Dünya Günü   ( A / RES / 68/192 )

AĞUSTOS

9 Ağustos

Dünyanın Yerli Halklarının Uluslararası Günü   ( A / RES / 49/214 )

12 Ağustos

Uluslararası Gençlik Günü   ( A / RES / 54/120 )

19 ağustos

Dünya İnsancıl Günü   ( A / RES / 63/139 )

23 Ağustos

Köle Ticaretini Anma ve Köleleştirilmesi için Uluslararası Gün  [UNESCO] ( 29 C / Karar 40 )

29 Ağustos

Nükleer Testlere Karşı Uluslararası Günü    ( A / RES / 64/35 )

30 Ağustos

Zorla Kaçakların Mağdurlarının Uluslararası Günü   ( A / RES / 65/209 )

EYLÜL

5 Eylül

Uluslararası Hayır Günleri   ( A / RES / 67/105 ) 

8 Eylül

Uluslararası Okur Yazarlığı Günü   (UNESCO  14 C / Karar 1.441 )

12 Eylül

Birleşmiş Milletler Güney-Güney İşbirliği Günü   ( A / RES / 58/220 )

15 Eylül

Uluslararası Demokrasi Günü   ( A / RES / 62/7 )

16 Eylül

Uluslararası Ozon Tabakasının Korunması Günü   ( A / RES / 49/114 )

21 Eylül

Uluslararası Barış Günü   ( A / RES / 36/67 ) ( A / RES / 55/282 )

26 Eylül

Uluslararası Nükleer Silahların Ortadan Kaldırılması Günü   ( A / RES / 68/32 )

27 Eylül

Dünya Turizm Günü

28 Eylül

Dünya Kuduz Günü [WHO]

28 Eylül (Eylül'in son perşembe günü)

Dünya Deniz Günü  (IMCO / C XXXVIII / 21)

30 Eylül

Uluslararası Çeviri Günü ( A / RES / 71/288 )

EKIM

1 Ekim

Uluslararası Yaşlı Günü   ( A / RES / 45/106 )

2 Ekim

Uluslararası Şiddetsizlik Günü   ( A / RES / 61/271 )

2 Ekim (ilk Pazartesi Ekim)

Dünya Habitat Günü   ( A / RES / 40/202 A )

5 Ekim

Dünya Öğretmenler Günü   [UNESCO] ( 27 C / INF.7 )

9 Ekim

Dünya Post Günü   (UPU / 1969 / Res.C.11)

10 Ekim

Dünya Akıl Sağlığı Günü  [DSÖ]

11 Ekim

Uluslararası Kız Çocuk Günü   ( A / RES / 66/170 )

13 Ekim

Afet Azaltımı için Uluslararası Gün  ( A / RES / 64/200 )

15 Ekim

Kırsal Kadınların Uluslararası Günü   ( A / RES / 62/136 )

16 Ekim

Dünya Gıda Günü   [FAO] ( A / RES / 35/70 )

17 Ekim

Yoksulluğun Ortadan Kaldırılması Uluslararası Günü   ( A / RES / 47/196 )

20 Ekim (2010'da başlayarak her beş yılda bir)

Dünya İstatistik Günü  ( A / RES / 69/282 )

24 Ekim

Birleşmiş Milletler Günü   ( A / RES / 168 (II );  A / RES / 2782 (XXVI) )

24 Ekim

Dünya Kalkınma Bilgisi Günü   ( A / RES / 3038 (XXVII) )

27 Ekim

Görsel-İşitsel Miras Dünya Günü   ( UNESCO 33 / C / Karar 53 )

31 Ekim

Dünya Kentleri Günü   ( A / RES / 68/239 )

KASIM

2 Kasım

Gazetecilere Karşı Suçlarla Savaş Sona Eren Uluslararası Gün,   ( A / RES / 68/163 )

5 Kasım

Dünya Tsunami Farkındalık Günü ( A / RES / 70/203 )

6 Kasım

Savaşta Ortam Sömürünü Önleme ve Silahlı Çatışma İçin Uluslararası Gün  ( A / RES / 56/4 )

10 Kasım

Barış ve Gelişim için Dünya Bilim Günü  ( UNESCO 31 C / Karar 20 )

14 Kasım

Dünya Diyabet Günü   ( A / RES / 61/225 )

16 Kasım

Hoşgörü Günü   ( UNESCO 28 C / Karar 5.61 ;  A / RES / 51/95 )

16 Kasım (üçüncü Perşembe Kasım)

Dünya Felsefe Günü  ( UNESCO 33 C / Karar 37 )

19 Kasım

Dünya Tuvalet Günü   ( A / RES / 67/291 )  

20 Kasım

Afrika Sanayileşme Günü   ( A / RES / 44/237 )

19 Kasım (Kasım ayının üçüncü Pazar günü)

Trafik Kazası Mağdurlarına Anılacak Dünya Günü   ( A / RES / 60/5 )

20 Kasım

Evrensel Çocuk Günü  ( A / RES / 836 (IX) )

21 Kasım

Dünya Televizyonu Günü   ( A / RES / 51/205 )

25 Kasım

Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması Günü   ( A / RES / 54/134 )

29 Kasım

Uluslararası Filistin Halkıyla Dayanışma Günü   ( A / RES / 32 / 40B )

ARALIK

1 Aralık

Dünya AIDS Günü

2 Aralık

Uluslararası Köleliğin Kaldırılması Günü  ( A / RES / 317 (IV) )

3 Aralık

Uluslararası Engelliler Günü   ( A / RES / 47/3 )

5 Aralık

Ekonomik ve Sosyal Gelişim için Uluslararası Gönüllüler Günü   ( A / RES / 40/212 )

5 Aralık

Dünya Toprak Günü   ( A / RES / 68/232 )

7 Aralık

Uluslararası Sivil Havacılık Günü   [ICAO] ( A / RES / 51/33 )

9 Aralık

Soykırım Suçunun Kazanılması ve Bu Suçun Önlenmesi Uluslararası Anma ve Haysiyet Günü ( A / RES / 69/323 ) 

9 Aralık

Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Günü   ( A / RES / 58/4 )

10 Aralık

İnsan Hakları Günü   ( A / RES / 423 (V) )

11 Aralık

Uluslararası Dağ Günü  ( A / RES / 57/245 )

12 Aralık

Uluslararası Tarafsızlık Günü ( A / RES / 71/275 )

18 Aralık

Uluslararası Göçmenler Günü   ( A / RES / 55/93 )

18 Aralık

Arapça Dil Günü  (Arapça)

20 Aralık

Uluslararası İnsan Dayanışması Günü   ( A / RES / 60/209 )

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
De Blasio demands crucial details from feds on migrant kids shipped to NYC from border
De Blasio demands crucial details from feds on migrant kids shipped...
Türker İnanoğlu korkuttu
Türker İnanoğlu korkuttu