• Osmanlı zihniyeti nasıl oluştu?
    Osmanlı zihniyeti nasıl oluştu?

    Ali Fuat Bilkan, "Osmanlı Zihniyetinin Oluşumu" adlı kitabında, ele aldığı dönemin siyasî ve dinî metinlerinin yanı sıra, tarih, bilim, sanat ve bilhassa edebiyat literatürünü inceleyerek, Osmanlı zihniyet ikliminin oluşumunu resmediyor.