• Reklam

ABD'de Miras ve Emlak Vergisi

Amerika’da önemli bir konu olan emlak vergisi ve miras ile intikal hukuku hakkında merak ettiğiniz tüm soruların cevabı bu haberde.

Reklam
Reklam
ABD'de Miras ve Emlak Vergisi
24 Eylül 2020 - 13:27
Reklam

 “ABD’de Miras ve Emlak Vergisi nasıl düzenlenmiştir?
ABD’de miras ve emlak vergisi özellikle seçim dönemlerinin çok konuşulan konularından birisidir. 2020 yılı için 11.58 milyon Dolar olan vergilendirmeye başlama alt sınırının aşağıya çekilmesi konuşulmaktadır. Özellikle gayrimenkul vergilerinin konuşulduğu bir dönemde gayrimenkul vergisini ve ilgisi sebebiyle veraset ve intikal (miras) vergisini kısaca açıklayacağız.
 
Veraset vergisi nedir?
Veraset ve intikal (miras) vergisi, ölen birinden varlıkların alınması üzerine alınan bir devlet vergisidir. Miras genellikle gelir olarak kabul edilmez. Ancak bazı eyaletlerde miras vergiye tabi olabilir. Varlıkları alan kişi vergiyi öder. Veraset ve intikal vergisi oranları miras alınan mülkün türüne ve lehtarın ölen kişiye yakınlığı ile belirlenir. Veraset intikal hattı (yani miras bırakanın alt veya üst soyu) içindeyseniz, veraset vergisi muafiyeti için uygun olup olmadığınızı bir uzman Avukata danışmanızda fayda vardır.
 
ABD’de miras ve emlak vergisi her eyalette olmayabilir. ABD eyaletleri, miras vergisi muafiyetlerine ilişkin mevzuatlarında farklılık gösterir, ancak bazı ilkeler her eyalette ortaktır: Hayatta kalan eş hiç miras vergisi ödemek zorunda değildir. Alt ve üst soylar (yani merhumun ebeveynleri veya altsoyları) en az miras vergisini öderler. Aile üyesi olmayanlar genellikle en fazla miras vergisini ödemek zorundadır. Iowa, Kentucky, Maryland, Nebraska, New Jersey ve Pennsylvania’da miras alan kişiler, eyalet veraset ve intikal vergi vermek durumundadırlar. Her eyalette emlak büyüklüğü ve varlık türlerine ilişkin kurallar ve vergi oranları değişiklik gösterebilmektedir. Genellikle, ölen kişinin eşi ve çocukları vergiden muaf tutulur, yani veraset ve intikal vergisine tabi değildirler. Ancak Maryland'de hem emlak vergisi hem de veraset intikal vergisi vardır.
 
Emlak vergisi nedir?
Emlak vergisi, öldüğünüzde mülk aktarma sonucu ödenen bir vergidir. IRS, 2019'da 11,4 milyon dolardan ve 2020'de 11,58 milyon dolardan az olan mülkleri bu vergiden muaf tutuyor. Ayrıca, bu muafiyet kişi başınadır, bu nedenle evli bir çift için bu rakamlar ikiye katlanacaktır. IRS’in % 40'a varan oranlarda talep ettiği vergiler, bu eşiğin üzerinde olan gayrimenkuller içindir. IRS genellikle bir emlağı gerçeğe uygun piyasa değeri üzerinden vergilendirir. Bu konuda IRS’nin 559 nolu yayını ayrıntılı bilgi vermektedir.
 
Bazı eyaletler Federal yetkili IRS den ayrı olarak emlak vergisi tahsil ederler. Gelir vergilerine benzer şekilde, emlak vergisi yükümlülüğünü belirlemek amacıyla bir mülkün değerini “azaltan” çeşitli emlak vergisi kesintileri olduğunu unutmayınız. Böylece insanlar mülklerini dikkatlice planlayarak daha az vergi ödeyebilirler. Bu konuda nitelikli gayrimenkul emlak planlama Avukatlarından yardım almanızı öneriyoruz.
 
Veraset ve İntikal ile Emlak Vergisi Kıyaslaması
Veraset ve intikal vergisi ile emlak vergisi iki farklı şeydir. Emlak vergileri ölen kişinin mülkünden ödenir. Veraset ve intikal (miras) vergileri faydalanıcı tarafından ödenir. ABD’de miras ve emlak vergisi ödemesi aynı zamanda gündeme gelebilir. Bir kişi öldüğünde her iki verginin de ödenmesi söz konusu olabilir veya hiçbiri ödenmeyebilir.
 
Veraset İntikal Vergisi Ödenen Eyaletler:
Nebraska, Iowa, Kentucky, Pennsylvania, New Jersey, Maryland veraset ve intikal (miras) vergisi talep eden eyaletlerdir.
 
Emlak Vergisi Ödenen Eyaletler:
2019 yılı için Connecticut, District of Columbia, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, New York, Oregon, Rhode Island, Vermont, ve Washington olmak üzere 13 eyalet emlak vergisine sahiptir. Birçoğunun federal hükümetten daha düşük sınırlamaları vardır. Massachusetts ve Oregon, 1 milyon dolar ile en düşük limit belirleyen eyaletlerdir. New York eyaleti 5.74 Milyon Dolarlık limit belirlemiştir. Mülkün değeri bu rakamları aşarsa eyalet emlak vergisi ödenecektir.
 
Maryland’de hem emlak vergisi hem de veraset ve intikal vergisi vardır.
Hangi durumlarda miras kalan gayrimenkul için emlak vergisi ödemek zorunda kalırsınız?
2020'de herhangi bir gayrimenkul (bina veya arazi) miras olarak almışsanız aşağıdaki hususları bilmenizde fayda vardır.
 
• Size gayrimenkul miras bırakan kişinin, yaşamları boyunca vergilendirilebilir hediyelerle birleştirildiğinde toplam 11.58 milyon $ (evli bir çift ise 23.16 milyon $) değerinde toplam mülkü varsa, miras kalan gayrimenkullerin limiti aşan değeri için emlak vergisi ödenmesi gerekecektir.
 
•Terekede (miras bırakanın malvarlığında), vergiye tabi bir mülkte vadesi gelebilecek herhangi bir emlak vergisi ödemek için yeterli nakit varlık yoksa vergiyi ödemek için gayrimenkulün satılması gündeme gelebilir. IRS vergi alacağı için arazinin mülkiyetini devralmaz. Emlak vergileri genellikle ölüm tarihinden dokuz ay sonra ödenir, bu nedenle gayrimenkul satışı gerekli olabilir. Ancak gayrimenkul satışı, diğer seçenekler (hisse senedi satışı, hayat sigortası gelirleri vb.) yoksa ya da buradan elde edilecek tutar yeterli değilse gündeme gelecektir.
 
• Emlak vergisi olan bir eyalette yaşıyorsanız, emlak değeri federal limit olan 11.58 Milyon Doları aşmasa bile eyalet limitlerini aşan miktar emlak vergisine tabi olacaktır. Oregon’da bu limit 1 Milyon Dolar iken New York’da 5.74 Milyon Dolardır.
 
• Veraset ve intikal vergisi olan altı eyaletten (Nebraska, Iowa, Kentucky, Pennsylvania, New Jersey, Maryland ) birinde yaşıyorsanız veraset vergisi ödemeniz gerekebilir.
 
• Yaşadığınız eyalette veraset ve intikal (miras) vergisi yoksa devralınan gayrimenkul için vergi ödemezsiniz. ABD’de miras ve emlak vergisi pek çok eyalette yoktur. Bunun anlamı sadece federal vergi basamak ve oranlarının uygulanmasıdır.
 
Veraset ve intikal vergisinin ve emlak vergisinin ödenmesi özellikle nakit varlıkların bulunmadığı büyük mülklerde daha da karmaşık bir süreci takip eder. Bu durumlarda gayrimenkul planlama, emlak alım-satımı konularında uzmanlaşmış bir Avukat yardımına başvurmak zaman ve para israfını önleyecektir.”
 
Kaynak: https://www.jonallaw.com
 

  • Reklam

YORUMLAR

  • 0 Yorum
  • Reklam

https://www.alexa.com/siteinfo/abdpost.com