• Reklam

Amerika'da Kişisel Yaralanmalarda Haklarınız Nelerdir?

Amerika’da, bir saldırı, trafik kazası, kayıp düşme ya da tıbbi hata ve benzeri durumlarda yaralandığınız takdirde, kişisel haklarınız nelerdir biliyor musunuz? Nasıl hareket etmeniz gerek? İlginizi çekeceğini düşündüğümüz bu konuda her türlü soruya cevap bulabileceğiniz bir haber hazırladık.

Reklam
Reklam
Amerika'da Kişisel Yaralanmalarda Haklarınız Nelerdir?
29 Eylül 2020 - 07:52
Reklam

“Kişisel Yaralanma Hukukunda Haklarınız
 
En Yaygın Kişisel Yaralanma Türleri
Kişisel yaralanmaya sebebiyet veren pek çok olay ya da kaza olsa da bu yazımızda en yaygın kişisel yaralanma türlerini tartışacağız. Hukukta haksız fiil olarak da adlandırılan kişisel yaralanma hukuku, bir başkasının ihmal ya da kasıtlı eylemleri sonucunda ortaya çıkan zararın, yaralanan kişiye tazminat olarak ödenerek telafi edilmesini öngörmektedir. Kişisel yaralanma iddiasına yol açabilecek pek çok durum olsa da bir yaralanmanın kendiliğinden hukuki sorumluluk doğurmayacağını unutmayın. Bu yazımızda en yaygın kişisel yaralanma vakaları olan araba kazaları, kayıp düşme vakaları, tıbbi uygulama hatası, iftira, hakaret ve karalama, köpek ısırması ve saldırı ve müessir fiil gibi diğer kasıtlı haksız fiillere değineceğiz.
 
En Yaygın Kişisel Yaralanma Türü Olarak Araba Kazaları
Araba kazaları, Amerika’da en yaygın olarak karşılaşılan kişisel yaralanma türüdür. Araba kazaları, genellikle sürücünün trafik kurallarına uymaması ya da aracını dikkatli bir şekilde sürmemesinden kaynaklanmaktadır. Dikkatsiz bir sürücü, kişisel yaralanmaya sebebiyet verdiği kazalarda çoğunlukla hukuki olarak sorumlu tutulabilmektedir. Sürücüler, sebebiyet verdikleri kişisel yaralanmalar nedeniyle gerek mali gerekse hukuki olarak sorumludurlar.
 
Kayıp Düşmeden Kaynaklı Kişisel Yaralanmalar
Kayıp düşme kaynaklı kişisel yaralanmalar bir diğer yaygın haksız eylem türüdür. Mülk sahipleri, kimi durumlarda kiracılar, mülkiyetinde bulundurdukları binaları ve müştemilatlarını kişilerin yaralanmaması için güvenli ve tehlikelerden uzak bir şekilde tutmakla yükümlüdürler.  Ancak hemen belirtelim ki bina sahibi ya da kimi durumlarda kiracı binada meydana gelen kişisel yaralanmalardan her zaman sorumlu değildir. Böyle durumlarda mülk sahibinin yasal olarak sorumlu tutulabilmesi tamamen kazanın durumuna ve yürürlükteki eyalet yasalarına göre değişmektedir. Genel bir çerçeve ortaya koymak gerekirse kişisel yaralanmalarda kaza ile mülk sahibi arasında kusurlu sorumluluk ilkesi çerçevesinde bir illiyet bağının kurulması gerekmektedir.
 
Tıbbi Uygulama Hatalarından Kaynaklı Kişisel Yaralanmalar
Tıbbi uygulama hataları, bir doktor ya da diğer bir sağlık çalışanının uygun tıbbi bakım ve tedavi prosedürlerinin dışına çıkması ya da yanlış tedavi sonucunda bir hastanın kişisel yaralanmasına ya da kişisel bir zarara uğramasına yol açması durumlarında söz konusu olabilmektedir. Ancak hemen belirtelim ki tıbbi uygulama hatasından dolayı bir kişisel yaralanmadan söz edebilmek için mutlaka tıbbi prosedürün dışına çıkılmış ve yanlış tedavi uygulanmış olması gerekmektedir. Tedavinin kötü sonuçlanması ya da hastanın iyileşmemesi, yanlış tedavi olduğu anlamına gelmez ve tıbbi uygulama hatası kaynaklı kişisel yaralanma iddiasıyla herhangi bir dava açılamaz.
 
Hakaret ve Karalamadan Dolayı Kişisel Yaralanma Davası
İftiranın bir çeşidi olan hakaret ve karalama, gerçek dışı verilen beyanların sonucu olarak bir kişinin itibarının zedelenmesi ve zarar görmesi anlamına gelmektedir ve kişisel yaralanma türü ve haksız fiil olarak kabul edilmektedir. Karalama ve hakaret davalarında davacı, hakaret ya da karalama içerdiğini iddia ettiği söz ve eylemin kim tarafından ve hangi platformlarda yapıldığını ispat etmesi gerekmektedir. Dolayısıyla ortalama bir hakaret ya da karalama vakasında, doğru olmayan bir ifade ya da söylemin yapıldığının ve bunun sonucunda da kişisel bir zararın ortaya çıktığının kanıtlanması yetmektedir. Ancak söz konusu ünlüler ya da kamusal olarak tanınan kişiler söz konusu olduğunda durum değişmektedir. Bu tür durumlarda ünlü kişiler hakkında ortaya atılan söz ve beyanlarla ilgili mutlaka kötü varlığının da ispat edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla kişisel yaralanma hukuku çerçevesinde bir iddiada bulunabilmek için gerçek dışı beyanın sadece doğru olmadığı değil aynı zamanda kasıtlı olarak da ortaya atıldığının ispatı gerekmektedir.
 
Köpek Isırması Sonucu Kişisel Yaralanmalar
Köpek sahiplerinin hukuki sorumluluklarıyla ilgili yasalar eyaletten eyalete değişiklik gösterse de pek çok durumda köpeklerin vermiş oldukları zararlar ve kişisel yaralanmalar sonucunda mali ve hukuki sorumlulukları da bulunmaktadır. Kimi durumlarda köpek sahibi, köpeğinin başkalarını ısırmamak için eğitim aldığını ya da geçmişte hiçbir ısırma vakasına karışmadığını ispat edebilse de yine de köpek sahibinin kişisel yaralanma nedeniyle hukuki sorumluluğunu ortadan kaldırmamaktadır. Ancak bu durumun eyaletten eyalete değiştiğinin tekrar altını çizmekte fayda var.
 
Saldırı, Müessir Fiil ve Diğer Kasıtlı Haksız Fiiller
Diğer birçok kişisel yaralanma iddialarının aksine, kasıtlı haksız eylemler ya da müessir fiiller, ihmal ya da dikkatsizlik sonucu ortaya çıkan zararlara ya da kazalara dayanmamaktadır. Bilakis zarar veren kişinin kasten zarar vermesine ya da yaralama eylemine dayanmaktadır. Bu tip davalar, sadece kişisel yaralanma ya da maddi zararın tazmini davasına değil aynı zamanda ceza davasının açılmasına da sebebiyet vermektedir.
 
Örneğin, bir kişinin bir başka kişiye kasıtlı olarak fiziki bir saldırıda bulunması durumunda suç duyurusunda bulunarak o kişi hakkında haksız fiil nedeniyle ceza mahkemeleri nezdinde bir ceza kovuşturması başlatılmasını sağlayabilir. Buna ilaveten, hukuk mahkemelerinde kişisel yaralanma iddiasıyla da dava açılabilir ve bu haksız fiil nedeniyle ortaya çıkan zararların tazminini talep edilebilir.”
 
Kaynak: https://www.jonallaw.com
 

  • Reklam

YORUMLAR

  • 0 Yorum
  • Reklam

https://www.alexa.com/siteinfo/abdpost.com