Amerika’nın Vize Çeşitleri

Amerika'nın Vize Çeşitleri

Amerika’ya giriş yapabilmeniz için gerekli olan belgeniz State Department tarafından verilen vize türüdür. Aldığınız bu vize ile beraber Amerika’ya giriş yaparken Göçmen Bürosu (INS) yetkilileri size mutlaka bir statü verecektir. Vizenizinin süresi dolana kadar Amerika’da kalabilirsiniz ve bu süre içinde statü dışında kalmamalısınız. Statü dışında kaldığınızda Amerika’dan ihraç edileceğinizi unutmayınız.

06 Ocak 2018 - 21:16

 Amerika’ya giriş yapabilmeniz için gerekli olan belgeniz State Department tarafından verilen vize türüdür.

Aldığınız bu vize ile beraber Amerika’ya giriş yaparken Göçmen Bürosu (INS) yetkilileri size mutlaka bir statü verecektir. Vizenizinin süresi dolana kadar Amerika’da kalabilirsiniz ve bu süre içinde statü dışında kalmamalısınız. Statü dışında kaldığınızda Amerika’dan ihraç edileceğinizi unutmayınız.

Amerika vizesi türlerini ikiye ayrılabiliriz:

1. Amerika Göçmen Vizesi

Amerika Göçmen Vizesi, Green Card ile elde edeceğiniz vize türüdür. Amerika’da yasal olarak oturma, eğitim görme ve çalışma hakkını sağlayan vizedir. Bu vize ile bir Amerikan vatandaşı ile aynı haklara sahip olursunuz. Sizi ayıran tek fark seçme ve seçilme hakkınızın olmamasıdır. Green Card ile sahip olacağınız vize türüyle seçme ve seçilme dışındaki eğitim, sağlık, çalışma, iş kurma gibi diğer bütün haklara sahip olabileceksiniz

2. Amerika Göçmen Olmayan Vizesi

Bu vize türü harfleri ile belirtilir. Her harfin kendine göre farklı özellikleri vardır. Bunlardan en çok bilinenleri ise şunlardır;

B1 Vizesi: Geçici olarak, iş amaçlı seyahatler için verilen vize türüdür. B1 vizesi alan ziyaretçilerin çalışma izni yoktur fakat seyahatleri süresince çesitli iş bağlantılarında bulunabilir veya ticari işlemler yapabilirler.

B2 Vizesi: Turistik geziler veya tıbbi tedavi görme amacı ile yapılan seyahatler için verilir.

Ziyaretçi vizesi başvuranlar, Amerika'da en fazla 6 ay kadar kalabilirler
Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasalarına göre her ziyaretçi vizesine başvuran potansiyel bir göçmendir. Bu nedenle ziyaretçi vizesine başvuranlar bu durumun aksini kanıtlamak için aşağıda bulunan 3 şartı ispat etmek zorundadır.

- Seyahat amacının iş, turistik veya tıbbi tedavi olduğu

- Ziyaretçinin ülkede sadece belirli bir süre kalmayı planladığı

- Başka bir ülkede yerleşimlerinin olduğu ve geri dönmelerini gerektiren şartların mevcudiyeti.

F- Öğrenci Vizesi
M- Öğrenci Vizesi
J- Ziyaretçi Değişim Vizesi
H- İşçi Vizesi
R- Geçici Din Görevlisi

Farklı harfler ile belirtilen vize türlerinde birden çok vize sahibi olmanız mümkün değildir fakat aynı anda hem göçmen vizesi hem de göçmen olmayan vizesi sahibi olabilirsiniz.

GÖÇMENLİK HUKUKU

Göçmenlik Harici Geçici Vizeler

B-1/B-2 Ziyaretçi vizeleri: B-1 İş amaçlı vize / B-2 Turist vizesi

Bu vizeler ABD’ye iş veya turizm amacıyla gelmek isteyenler içindir. Amerika da iş kurmak istiyorsanız B-1 iş amaçlı ziyaret vizesi, kısa süreli ziyaretler içindir ve çalışma izni vermemektedir. Bazı ülkelerin vatandaşları, ABD’ye vizesiz olarak gelme ve 90 güne kadar kalma hakkına sahiptir.

E-1 Antlaşma uyarınca ticaret / E-2 Antlaşma uyarınca yatırımcı vizeleri

ABD ile ticari antlaşma imzalamış ülkelerin vatandaşı olan yatırımcılar / tüccarlar ve onların yanında çalışan kişiler, ABD’de iş yapmalarına olanak veren bu vizeyi alabilir.

F-1 Yüksek öğrenim görecek öğrenciler

ABD’de bir öğretim kurumuna tam gün öğrenci statüsünde kayıt yaptıran kişiler, öğrenimleri sırasında F-1 statüsüne hak kazanabilir ve bir süre kendi alanlarında staj (practical training - P/T) yapabilirler.

G Uluslararası kuruluşların temsilcileri

H1B Özel meslek sahipleri için vize

En az lisans diplomasına veya eşdeğer çalışma tecrübesine sahip kişiler, buldukları iş için gerekmesi halinde H1B statüsüne hak kazanabilir. Bu kişileri istihdam eden kuruluşlar, istihdam karşılığında en azından piyasada geçerli ücreti ödediklerini kanıtlamalıdır.

H1C Sertifikalı Hemşireler

H1C statüsü, önceden belirlenmiş hastanelerde ve sağlık kuruluşlarında çalışacak hemşirelere verilmektedir, yılda en fazla 500 hemşire bu statüden yararlanabilmektedir.

H2A Tarım işçiliği

H2B Diğer geçici işçiler

H-3 Stajyerler

I Yabancı haber medya kuruluşlarının temsilcileri

J Değiştirme programı kapsamında ziyaretçiler

Onaylı bir değiştirme programı kapsamında ABD’ye gelen kişiler, J-1 Değiştirme Kapsamında Ziyaretçi vizesine hak kazanabilir. Bu kapsama öğrenciler, akademisyenler, stajyerler, profesörler, araştırma görevlileri, uzmanlar, doktorlar, resmi ziyaretçiler vs. girmektedir. Bazı durumlarda J-1 programı için kişinin vizesini farklı bir göçmenlik harici vizeye ya da daimi ikamet vizesine dönüştürebilmesi için en az iki yıl ABD dışında yaşaması gerekmektedir.

K ABD vatandaşları ile nişanlı olanlar

Bu vize, ABD vatandaşları ile nişanlı olan kişilere ABD’ye gelmelerinden itibaren 90 gün içinde evlenmeleri koşuluyla verilen bir göçmenlik harici vizedir.

L Şirket içi tayin vizesi

L-1B vizesi, işverenlerinin ABD’de yerleşik bağlı firmalarına tayin edilen yöneticiler, müdürler ve uzman çalışanlara verilmektedir. Geçerli L-1A vizesine sahip yöneticiler ve müdürler, çalışma izni almaları gerekmeksizin daimi ikamet izni almaya hak kazanabilir.

M Meslek okulu öğrencileri

M-1 vizesi, meslek okuluna gitmek isteyen öğrencilere verilmektedir.

O-1, O-2 Olağandışı vasıf vizesi

O-1 kategorisi herhangi bir sanat, bilim, atletizm, öğretim veya iş alanında olağandışı vasıflara sahip yabancılara verilmektedir.

P-1, P-2, P-3 Atletler ve Sanatçı Grupları

Atletler, sanatçılar ve gösteri sanatçıları içindir.

R Dini Meslek veya Görev

Dini meslek sahipleri arasında görevli din adamları ve dini yemin etmiş din adamları bulunmaktadır; dini görevliler arasında koro şefleri, din öğretmenleri vs. gibi meslek sahipleri bulunmaktadır.

TN NAFTA kapsamında çalışanlar

Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) uyarınca Kanada ve Meksika vatandaşlarına verilen özel bir vizedir.

GÖÇMEN VİZELERİ: DAİMİ İKAMET VE ÇALIŞMA VİZESİ

EB1 İlk Tercih

Olağandışı vasıflara sahip kişiler

Olağandışı Profesörler ve Araştırmacılar

Çok uluslu yöneticiler ve müdürler

Bu kategorilerden birine giren kişiler, çok uzun süren çalışma izni alma işlemi yapmaksızın daimi ikamet izni almak için başvurabilir.

EB2 İkinci Tercih

İleri düzey derecelerde meslek sahipleri veya olağandışı vasıflara sahip yabancılar.

EB2 adayları genelde iş teklifi alan ve işverenlerin onlar için çalışma izni alması gereken kişilerdir. Çalışma izni, adaya vize verilmesi halinde Amerikalı bir çalışanın işsiz kalmayacağının kanıtlanması halinde verilmektedir. Eğer aday ABD’ye gelmesinin ulusal çıkarlar doğrultusunda olduğunu kanıtlarsa, iş teklifi ve çalışma izni işlemleri gerekmeyebilir

EB3 Üçüncü Tercih

Vasıflı işçiler, profesyoneller ve diğer çalışanlar

EB3 adayları genelde iş teklifi alan ve işverenlerin onlar için çalışma izni alması gereken kişilerdir.

EB4 Dördüncü Tercih Özel Göçmenler

EB4 kategorisine giren kişiler Dini Meslek Sahipleri, İşyerleri Sınır Ötesinde Olan Kişiler, G-4 Kategorisinde (Uluslararası Kuruluşların Çalışanları) Emekliler, Kesin Dönüş Yapan İkamet İzni Sahipleri ve Din Adamlarıdır.

EB5 Beşinci Tercih İstihdam Yaratan Yatırımcılar

1990 Göçmenlik Yasası uyarınca, yeni ticari firmalara yatırım yapacak ve en az on kişi istihdam edecek kişilere yılda toplamda 10.000 adedi geçmeme koşuluyla vize verilebilmektedir. Bu program kapsamında iki tür yatırımcı bulunmaktadır: hedef istihdam alanlarına (yani kırsal kesimlere veya ulusal ortalama işsizlik oranının en az %150’si oranda işsizlik bulunan bölgelere) en az 500.000 $ yatırım yapacak kişiler ve diğer bölgelere 1.000.000 $ yatırım yapacak kişiler. Bu kategoride her yıl verilen vizelerin en az 3.000 tanesinin hedef istihdam alanlarına yatırım yapacak kişilere verilmesi gerekmektedir.

GÖÇMEN VİZELERİ: AİLE BERABERİNDE DAİMİ İKAMET

ABD vatandaşları bu vizeyi anneleri, babaları, eşleri, kardeşleri ve çocukları için almak üzere başvurabilir. Daimi ikamet iznine sahip kişiler (LPR’ler) sadece eşleri ve çocukları için başvurabilir. ABD vatandaşlarının birinci derece akrabaları (21 yaşından küçük bekar çocuklar, eş, anne, baba, ve belirli bazı durumlarda dullar) için kota veya limit yoktur, bu nedenle bekleme listesi de bulunmamaktadır. Aşağıda açıklanan “tercihli” kategorilerden birine giren akrabalar, her yıl verilebilecek vize sayısı limitlerine tabidir.

Birinci Tercih: ABD vatandaşlarının 21 yaşından büyük bekar oğulları veya kızları.

İkinci Tercih: (2A) LPR’lerin eşleri ve 21 yaşından küçük bekar çocukları; (2B) LPR’lerin 21 yaşından büyük bekar oğulları ve kızları.

Üçüncü Tercih : ABD vatandaşlarının evli oğulları ve kızları.

Dördüncü Tercih : ABD vatandaşlarının erkek ve kız kardeşleri.

KURA İLE VERİLEN VİZELER: DV1 Vizeleri ("Yeşil Kart Piyangosu")

Toplam göçmenler havuzunda sayıları az olan ülkelerin vatandaşlarına her yıl kura ile 55.000 adet vize dağıtılmaktadır.

SIĞINMACI / MÜLTECİ

Irk, din, milliyet, belirli bir sosyal gruba üyelik veya ait sayılma ya da siyasi görüşleri nedeniyle baskı görmekten korkan ve bunu kanıtlayan kişiler, sığınmacı veya mülteci statüsü için başvurabilir. Atacan Atila Terzioglu

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Apple Teksas'ta 20 bin kişiyi alacak
Apple Teksas'ta 20 bin kişiyi alacak
Ramazan Gençay Kolombiya'da Kayboldu
Ramazan Gençay Kolombiya'da Kayboldu