Amerikalı Türklere Ek Vergi Geliyor

Türkiye bu yıl sonundan itibaren Yurtdışında yaşayan Türklerin Türkiye'deki maddi durumlarını yaşadıkları ülkelere bildirecek. ABD, yurtdışında yaşayan ve gelir elde eden ABD vatandaşlarının (green card sahipleri dahil) gelirlerini araştırarak, vergi kaçıranları yakalamak için yeni bir operasyon başlatıyor. Kısa adı FATCA (Foreign Accaunt Tax Comliance Act) olan anlaşma ile Türk bankaları, ABD vatandaşlarının kendi bankalarındaki mevduatlarını bildirmek zorunda olacaklar.

Amerikalı Türklere Ek Vergi Geliyor
21 Ocak 2019 - 19:25

Türkiye bu yıl sonundan itibaren Yurtdışında yaşayan Türklerin Türkiye'deki maddi durumlarını yaşadıkları ülkelere bildirecek. ABD, yurtdışında yaşayan ve gelir elde eden ABD vatandaşlarının (green card sahipleri dahil) gelirlerini araştırarak, vergi kaçıranları yakalamak için yeni bir operasyon başlatıyor. Kısa adı FATCA (Foreign Accaunt Tax Comliance Act) olan anlaşma ile Türk bankaları, ABD vatandaşlarının kendi bankalarındaki mevduatlarını bildirmek zorunda olacaklar. 

Sözleşme ile taraf ülkeler arasında bilgi değişimi, yurtdışı vergi incelemeleri, eşzamanlı vergi incelemeleri, tahsilatta yardımlaşma ve tebligat konularında idari yardımlaşma öngörülmektedir.

Bilgi değişimi üç şekilde yapılabilecektir: Talep üzerine bilgi değişimi, kendiliğinden bilgi değişimi ve otomatik bilgi değişimi. Bu yöntemlerden “otomatik bilgi değişimi” Türk vatandaşı olup yurtdışında çalışan ve çifte pasaporta sahip vatandaşlarımız için önemli sonuçlar doğuracak.

Sözleşmeye taraf ülkelerdeki bankalar, sigorta şirketleri, saklama kuruluşları gibi finansal kuruluşlar, müşterilerinin sahip olduğu menkul kıymet, ortaklık payları, mevduat hesapları, saklama hesapları, sigorta ve anüite sözleşmeleri, türev finansal ürünler gibi finansal varlıklar ile bu finansal varlıklardan elde edilen kâr payı, faiz, kira, gayrimaddi hak, anüite, sigorta poliçe gelirleri gibi gelirler ile finansal varlık satış gelirlerini kendi ülkelerindeki yetkili makamlara bildirecekler. Bu verileri toplayan mali otoriteler, herhangi bir talep olmaksızın, otomatik olarak diğer ülkelerin mükelleflerinin mali bilgilerini o ülkelerle paylaşacak. Söz konusu bilgi paylaşımı karşılıklı olacak. Yani Türkiye bir ülkenin mukimi gerçek ve tüzel kişilerin finansal bilgilerini paylaşırken, söz konusu ülke de orada bulunan Türkiye'de mukim gerçek ve tüzel kişilerin finansal bilgilerini Türk Gelir İdaresi ile paylaşacak

YIL SONU BİLGİLER PAYLAŞILACAK

Bilgi değişimi anlaşmasının yürürlük tarihi 1 Temmuz 2018 olarak belirlenmiş olmasına rağmen; Türkiye idari, teknik ve yasal altyapıyı tamamlayamadığı için bilgi değişimi 2019'un sonunda başlayacak. Bakanlar Kurulu‘nun hangi ülkelerle bilgi değişimi yapılacağını da belirlemesi gerekmekte. Paylaşılacak bilgilerin geriye dönük 10 yıl değil, sadece 1 yıl olacak.

Türkiye'de mukim olmayan kişi ve kurumların mali hesaplarına ait bilgilerin karşılıklı paylaşımı çifte pasaportlu Türk vatandaşlarını; Türkiye'de elde ettikleri gelirleri, ikinci pasaport aldıkları ülkeden gizlemişler ise o ülkede aldıkları sosyal yardımların kesilmesi ve ödenenlerin cezalı olarak geri alınması ile karşılaşacak.

Türk vatandaşı ayrıca Alman vatandaşlığına da geçmişse Almanya açısından tam mükellef olarak kabul edilecek, hem Almanya hem de Türkiye'de elde ettiği gelir üzerinden vergi ödemesi gerekecek. Gelir Vergisi 210 seri No'lu Genel Tebliği ile yurtdışında çalışma ve oturma izni alarak 6 aydan fazla yaşayan Türk vatandaşları dar mükellef kabul edilmekte. Çifte vergilendirmeyi önlemek için mahsup sistemi olmakla birlikte,

Türkiye'deki vergi oranlarının düşük olması, Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya gibi ülkelerde ilave vergi alması sonucunu doğuracak. Türkiye'de en yüksek Gelir Vergisi oranı yüzde 35, Almanya'da yüzde 47.5, İngiltere'de yüzde 47 ve İsveç'te yüzde 61.5.

Yurtdışında toplam 6 milyon Türk vatandaşının yaşadığı ve bunların en son yapılan 24 Haziran 2018 seçimlerinde 3.032.206'sının yurtdışı seçmen olarak oy kullanma hakkı olduğu dikkate alındığında; yaklaşan tehlike büyük olduğu belirtiliyor. Yurtdışı seçmen listelerini ele geçiren ülkeler bu listelerde yer alan ve kendi ülke vatandaşlığına geçenlerle ilgili mali bilgileri toplamaya başladı.

Bunu gören çifte pasaportlu Türk vatandaşları, 2016 yılından itibaren yılda 25 bin kişiden az olmamak üzere Türk vatandaşlığından çıkmaya başladı.

ABD GELİR VERGİSİ TARİFESİ 

Bekâr %
0- 9.075 $ 10
9.075 - 36,900 $ 15
36,900 - 89,350 $ 25
89,350 - 186,350 $ 28
186,350 - 405,100 $ 33
405,100- 406,750 $ 35
406,750 $ ve üzeri 39.6

Evli %
0- 18.150 $ 10
18.150-73.800 $ 15
73.800 -148.850 $ 25
148.850- 226.850 $ 28
226.850 - 405.100 $ 33
405.100 - 457.600 $ 35
457.600 ve üzeri 39.6

ABD MİRAS VERGİSİ TARİFESİ 
Miras Tutarı %
0 - 10,000 $ 18
10.000 - 20,000 $ 20
20.000 - 40,000 $ 22
40.000 - 60,000 $ 24
60.000 - 80,000 $ 26
80.000 - 100,000 $ 28

Miras Tutarı %
100.000- 150.000 $ 30
150.000 - 250,000 $ 32
250.000 - 500,000 $ 34
500.000 - 750,000 $ 37
750.000 - 1.000.000 $ 39
1.000.000 $ ve üzeri 40

MİRAS VERGİSİ
ABD vatandaşı olan ya da olmayan bir Türk’ün ABD’de evi varsa, öldüğünde 60 bin doları aşan kısmı veraset ve intikal vergisine tabi.Verginin oranı yüzde 18’den başlıyor ve yüzde 40’a kadar çıkıyor. Miras 1 milyon doları aştığında, tamamı yüzde 40 vergiye tabi.

ÇOCUKLARA BEYANNAME MECBURİYETİ VAR
“ABD’de ölümden ve vergiden kaçılmaz” diye bir söz var. ABD’de, bekârların 10 bin, evlilerin ise 20 bin ABD dolarına kadar olan gelirleri (asgari geçim indirimi nedeniyle) gelir vergisine tabi olmadığı için bu tutara kadar olan gelirlerin beyan edilmesine gerek yok. Şu ana kadar, bu tutarı aşan gelirlerini bildirmeyenlerin, bir an önce beyanname vermelerinde yarar var. IRS (Amerikan Vergi İdaresi), geçmiş yıllarla ilgili olarak, geriye dönük 6 yıla kadar beyanname istiyor. ABD vatandaşı çocukların da Türkiye’de gelirleri varsa, beyanname verilmesi gerekiyor. Çocukların faiz, kira, borsa kazancı vs. olabilir.

YORUMLAR

  • 0 Yorum