Birleşmiş Milletlerde Kutlanan Günler

Birleşmiş Milletlerde Kutlanan Günler

Birleşmiş Milletler tarafından şu an gözlemlenen uluslararası günler o gün özel oturumda kutlanıyor. İşte her yıl düzenli olarak Birleşmiş Milletler Binasında kutlanan özel günler.

09 Eylül 2017 - 12:38

OCAK AYI

27 Ocak

Soykırım Kurbanları Anısına Uluslararası Anma Günü  ( A / RES / 60/7 )

ŞUBAT AYI

4 Şubat

Dünya Kanser Günü

6 Şubat

Uluslararası Cinsel Yaralanmaya Karşı Birinci Gün Tolerans Günü   ( A / RES / 67/146 )

11 Şubat

Bilimde Kadın ve Kız Çocuklarının Uluslararası Günü ( A / RES / 70/212 )

13 Şubat

Dünya Radyo Günü   (UNESCO  36 C / Karar 63 ; A / RES / 67/124 )

20 Şubat

Dünya Sosyal Adalet Günü    ( A / RES / 62/10 )

21 Şubat

Uluslararası Anne Günü Günü   ( A / RES / 56/262 )  

MART

1 Mart

Sıfır Ayrımcılık Günü   [UNAIDS]

3 Mart

Dünya Doğal Hayatı Günü   ( A / RES / 68/205 )

8 Mart

Uluslararası Kadınlar Günü

20 Mart

Uluslararası Mutluluk Günü   ( A / RES / 66/281 )

20 Mart

Fransız Günü Günü (Fransızca)

21 Mart

Irksal Ayırımcılığı Ortadan Kaldırmak için Uluslararası Gün   ( A / RES / 2142 (XXI) )

21 Mart

Dünya Şiir Günü  ( UNESCO 30 C / Karar 29 )

21 Mart

Uluslararası Nevruz Günü   ( A / RES / 64/253 )

21 Mart

Dünya Down Sendromu Günü   ( A / RES / 66/149 ) 

21 Mart

Uluslararası Ormanlar Günü   ( A / RES / 67/200 )

22 Mart

Dünya Su Günü   ( A / RES / 47/193 )

23 Mart

Dünya Meteoroloji Günü   [WMO] WMO / EC-XII / Res.6

24 Mart

Dünya Tüberkülozu Günü   [DSÖ]  

24 Mart

Brüt İnsan Hakları İhlalleri İle İlgili Hakikat hakkı ve Mağdurların Haysiyetine Dair Uluslararası Gün   ( A / RES / 65/196 )

25 Mart

Uluslararası Kölelik Kurtarıcılarını Anma Günü ve Transatlantik Köle Ticareti   ( A / RES / 62/122 )

25 Mart

Tutuklanan ve Kayıp Personelle Uluslararası Dayanışma Günü

NISAN

2 Nisan

Dünya Otizm Farkındalık Günü   ( A / RES / 62/139 )

4 Nisan

Maden Faaliyetinde Mayın Farkındalığı ve Yardımına Yönelik Uluslararası Gün   ( A / RES / 60/97 )

6 Nisan

Uluslararası Kalkınma ve Barış İçin Spor Günü   ( A / RES / 67/296 )

7 Nisan

Uluslararası Ruanda'daki Soykırım Günü  ( A / RES / 58/234 )

7 Nisan

Dünya Sağlık Günü   [WHO] (WHA / A.2 / Res.35)

12 Nisan

Uluslararası Uzay Uçuşu Günü   ( A / RES / 65/271 )

20 Nisan

Çin Günü Günü (Çince)

21 Nisan

Dünya Yaratıcılık ve Yenilik Günü ( A / RES / 71/284 )

22 Nisan

Uluslararası Anne Günü Günü   ( A / RES / 63/278 )

23 Nisan

Dünya Kitabı ve Telif Hakkı Günü   ( UNESCO 28 C / Karar 3.18 )

23 Nisan

İngilizce Günü 

23 Nisan

İspanyolca Dil Günü (İspanyolca)

25 Nisan

Dünya Sıtma Günü [WHO]

26 Nisan

Uluslararası Çernobil Afet Anma Günü ( A / RES / 71/125 )

26 Nisan

Dünya Fikri Mülkiyet Günü [WIPO]

28 Nisan

İş Güvenliği ve Sağlığı için Dünya Günü

29 Nisan

Kimyasal Savaşın Tüm Mağdurları İçin Hatırlatma Günü  ( OPCW C-10/5 )

30 Nisan

Uluslararası Caz Günü  ( UNESCO 36 C / Karar 39 )

MAYIS AYI

2 Mayıs

Dünya Ton Oranı Günü ( A / RES / 71/124 )

3 Mayıs

Dünya Basın Özgürlüğü Günü  ( UNESCO 26 C / Karar 4.3 )

8-9 Mayıs

İkinci Dünya Savaşı Sırasında Yaşamlarını Kaybedenler İçin Anma ve Mutabakat Zamanı   ( A / RES / 59/26 )

10 Mayıs

Dünya Göçmen Kuş Günü   [UNEP]

10 Mayıs

Dolunay Günü "Vesak"  ( A / RES / 54/115 )

15 Mayıs

Uluslararası Aileler Günü   ( A / RES / 47/237 )

17 Mayıs

Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü   ( A / RES / 60/252 , ITU Kararı 68/2006 )

21 Mayıs

Diyalog ve Gelişme için Kültürel Çeşitlilik için Dünya Günü   ( A / RES / 57/249 )

22 Mayıs

Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü   ( A / RES / 55/201 )

23 Mayıs

Obstetrik Fistülün Sona Ermesi Uluslararası Günü   ( A / RES / 67/147 )

29 Mayıs

BM Barış Gücü Taraftarları Günü   ( A / RES / 57/129 )

31 Mayıs

Dünya Sigara Tütün Günü [WHO] ( WHA Karar 42.19 )

HAZIRAN

1 haziran

Küresel Aile Günü   ( A / RES / 66/292 )

4 Haziran

Saldırgan Mağdurların Masum Çocuk Günleri Uluslararası Günü   ( A / RES / ES-7/8 )

5 Haziran

Dünya Çevre Günü  ( A / RES / 2994 (XXVII) )

6 Haziran

Rusça Dil Günü (Rusça)

8 Haziran

Dünya Okyanusu Günü   ( A / RES / 63/111 )

12 Haziran

Çocuk İşçiliğine Karşı Dünya Günü

13 Haziran

Uluslararası Albinizm Farkındalık Günü ( A / RES / 69/170 )

14 Haziran

Dünya Kan Bağışçısı Günü   [WHO] ( WHA Kararı 58.13 )

15 Haziran

Dünya Yaşlı Kötüye Kullanma Bilinci Günü   ( A / RES / 66/127 )

16 Haziran

Uluslararası Aile Göç Günleri  ( GC 38 / Karar 189 )

17 Haziran

Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü   ( A / RES / 49/115 )

18 Haziran

Sürdürülebilir Gastronomi Günü ( A / RES / 71/246 )

19 Haziran

Çatışmada Cinsel Şiddetin Ortadan Kaldırılması Uluslararası Günü ( A / RES / 69/293 )

20 Haziran

Dünya Mülteci Günü   ( A / RES / 55/76 )

21 Haziran

Uluslararası Yoga Günü   ( A / RES / 69/131 ) 

23 Haziran

Birleşmiş Milletler Kamu Hizmeti Günü   ( A / RES / 57/277 )

23 Haziran

Uluslararası Dul Günleri   ( A / RES / 65/189 )

25 Haziran

Gemiadamının Günü   [IMO] ( STCW / CONF.2 / DC.4 )

26 Haziran

Uyuşturucu İstismarı ve Yasadışı Ticaretle Mücadele Uluslararası Günü   ( A / RES / 42/112 )

26 Haziran

Birleşmiş Milletler İşkence Mağdurlarını Destekleyen Uluslararası Gün   ( A / RES / 52/149 )

27 Haziran

Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Günü ( A / RES / 71/279 )

29 Haziran

Uluslararası Tropik Bayramı ( A / RES / 70/267 )

30 Haziran

Uluslararası Asteroid Günü ( A / RES / 71/90 )

TEMMUZ

1 Temmuz (Temmuz'daki ilk cumartesi)

Uluslararası Kooperatifler Günü   ( A / RES / 47/90 )

11 Temmuz

Dünya Nüfus Günü   (UNDP kararı 89/46 15, A / RES / 45/216 )

15 Temmuz

Dünya Gençlik Becerileri Günü ( A / RES / 69/145 )

18 Temmuz

Nelson Mandela Uluslararası Günü   ( A / RES / 64/13 )

28 Temmuz

Dünya Hepatit Günü   [WHO]

30 Temmuz

Uluslararası Dostluk Günü   ( A / RES / 65/275 )

30 Temmuz

İnsan Ticaretine Karşı Dünya Günü   ( A / RES / 68/192 )

AĞUSTOS

9 Ağustos

Dünyanın Yerli Halklarının Uluslararası Günü   ( A / RES / 49/214 )

12 Ağustos

Uluslararası Gençlik Günü   ( A / RES / 54/120 )

19 ağustos

Dünya İnsancıl Günü   ( A / RES / 63/139 )

23 Ağustos

Köle Ticaretini Anma ve Köleleştirilmesi için Uluslararası Gün  [UNESCO] ( 29 C / Karar 40 )

29 Ağustos

Nükleer Testlere Karşı Uluslararası Günü    ( A / RES / 64/35 )

30 Ağustos

Zorla Kaçakların Mağdurlarının Uluslararası Günü   ( A / RES / 65/209 )

EYLÜL

5 Eylül

Uluslararası Hayır Günleri   ( A / RES / 67/105 ) 

8 Eylül

Uluslararası Okur Yazarlığı Günü   (UNESCO  14 C / Karar 1.441 )

12 Eylül

Birleşmiş Milletler Güney-Güney İşbirliği Günü   ( A / RES / 58/220 )

15 Eylül

Uluslararası Demokrasi Günü   ( A / RES / 62/7 )

16 Eylül

Uluslararası Ozon Tabakasının Korunması Günü   ( A / RES / 49/114 )

21 Eylül

Uluslararası Barış Günü   ( A / RES / 36/67 ) ( A / RES / 55/282 )

26 Eylül

Uluslararası Nükleer Silahların Ortadan Kaldırılması Günü   ( A / RES / 68/32 )

27 Eylül

Dünya Turizm Günü

28 Eylül

Dünya Kuduz Günü [WHO]

28 Eylül (Eylül'in son perşembe günü)

Dünya Deniz Günü  (IMCO / C XXXVIII / 21)

30 Eylül

Uluslararası Çeviri Günü ( A / RES / 71/288 )

EKIM

1 Ekim

Uluslararası Yaşlı Günü   ( A / RES / 45/106 )

2 Ekim

Uluslararası Şiddetsizlik Günü   ( A / RES / 61/271 )

2 Ekim (ilk Pazartesi Ekim)

Dünya Habitat Günü   ( A / RES / 40/202 A )

5 Ekim

Dünya Öğretmenler Günü   [UNESCO] ( 27 C / INF.7 )

9 Ekim

Dünya Post Günü   (UPU / 1969 / Res.C.11)

10 Ekim

Dünya Akıl Sağlığı Günü  [DSÖ]

11 Ekim

Uluslararası Kız Çocuk Günü   ( A / RES / 66/170 )

13 Ekim

Afet Azaltımı için Uluslararası Gün  ( A / RES / 64/200 )

15 Ekim

Kırsal Kadınların Uluslararası Günü   ( A / RES / 62/136 )

16 Ekim

Dünya Gıda Günü   [FAO] ( A / RES / 35/70 )

17 Ekim

Yoksulluğun Ortadan Kaldırılması Uluslararası Günü   ( A / RES / 47/196 )

20 Ekim (2010'da başlayarak her beş yılda bir)

Dünya İstatistik Günü  ( A / RES / 69/282 )

24 Ekim

Birleşmiş Milletler Günü   ( A / RES / 168 (II );  A / RES / 2782 (XXVI) )

24 Ekim

Dünya Kalkınma Bilgisi Günü   ( A / RES / 3038 (XXVII) )

27 Ekim

Görsel-İşitsel Miras Dünya Günü   ( UNESCO 33 / C / Karar 53 )

31 Ekim

Dünya Kentleri Günü   ( A / RES / 68/239 )

KASIM

2 Kasım

Gazetecilere Karşı Suçlarla Savaş Sona Eren Uluslararası Gün,   ( A / RES / 68/163 )

5 Kasım

Dünya Tsunami Farkındalık Günü ( A / RES / 70/203 )

6 Kasım

Savaşta Ortam Sömürünü Önleme ve Silahlı Çatışma İçin Uluslararası Gün  ( A / RES / 56/4 )

10 Kasım

Barış ve Gelişim için Dünya Bilim Günü  ( UNESCO 31 C / Karar 20 )

14 Kasım

Dünya Diyabet Günü   ( A / RES / 61/225 )

16 Kasım

Hoşgörü Günü   ( UNESCO 28 C / Karar 5.61 ;  A / RES / 51/95 )

16 Kasım (üçüncü Perşembe Kasım)

Dünya Felsefe Günü  ( UNESCO 33 C / Karar 37 )

19 Kasım

Dünya Tuvalet Günü   ( A / RES / 67/291 )  

20 Kasım

Afrika Sanayileşme Günü   ( A / RES / 44/237 )

19 Kasım (Kasım ayının üçüncü Pazar günü)

Trafik Kazası Mağdurlarına Anılacak Dünya Günü   ( A / RES / 60/5 )

20 Kasım

Evrensel Çocuk Günü  ( A / RES / 836 (IX) )

21 Kasım

Dünya Televizyonu Günü   ( A / RES / 51/205 )

25 Kasım

Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması Günü   ( A / RES / 54/134 )

29 Kasım

Uluslararası Filistin Halkıyla Dayanışma Günü   ( A / RES / 32 / 40B )

ARALIK

1 Aralık

Dünya AIDS Günü

2 Aralık

Uluslararası Köleliğin Kaldırılması Günü  ( A / RES / 317 (IV) )

3 Aralık

Uluslararası Engelliler Günü   ( A / RES / 47/3 )

5 Aralık

Ekonomik ve Sosyal Gelişim için Uluslararası Gönüllüler Günü   ( A / RES / 40/212 )

5 Aralık

Dünya Toprak Günü   ( A / RES / 68/232 )

7 Aralık

Uluslararası Sivil Havacılık Günü   [ICAO] ( A / RES / 51/33 )

9 Aralık

Soykırım Suçunun Kazanılması ve Bu Suçun Önlenmesi Uluslararası Anma ve Haysiyet Günü ( A / RES / 69/323 ) 

9 Aralık

Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Günü   ( A / RES / 58/4 )

10 Aralık

İnsan Hakları Günü   ( A / RES / 423 (V) )

11 Aralık

Uluslararası Dağ Günü  ( A / RES / 57/245 )

12 Aralık

Uluslararası Tarafsızlık Günü ( A / RES / 71/275 )

18 Aralık

Uluslararası Göçmenler Günü   ( A / RES / 55/93 )

18 Aralık

Arapça Dil Günü  (Arapça)

20 Aralık

Uluslararası İnsan Dayanışması Günü   ( A / RES / 60/209 )

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Felicity Huffman's daughter Georgia adds 'Vassar 2
Felicity Huffman's daughter Georgia adds 'Vassar 2
Why it 'isn't possible currently' for Gwen Stefani
Why it 'isn't possible currently' for Gwen Stefani