Washington D.C.'de 30 Yılların İstanbul'u

Profesyonel bir çabanın ürünü bu kareler, Cumhuriyet dönemi İstanbul’unun ilk yıllarına aittir. Ve belki daha da önemlisi, bir kısmı günümüze ulaşmayan ve çoğu Bizans’a tarihlenen mimari ve arkeolojik eserleri belgelemektedir.rnFotoğraflarda “Artamonoff” isimli bir kaşe bulunmaktadır. Çekim yeri ve tarihleri her karenin arkasına titizce kaydedilmiş.

1 / 45

Profesyonel bir çabanın ürünü bu kareler, Cumhuriyet dönemi İstanbul'unun ilk yıllarına aittir. Ve belki daha da önemlisi, bir kısmı günümüze ulaşmayan ve çoğu Bizans'a tarihlenen mimari ve arkeolojik eserleri belgelemektedir.