• Reklam

Sosyal medya yasasının tüm detayları

TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada sosyal medyaya düzenlemeler getiren kanun teklifi kabul edildi. Sosyal medya düzenlemesinin tüm detay haberimizde.TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yasalaştı . “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Daireler Kanun Teklifi” nin yasalaşmasıyla birlikte çok yakında hayatımıza girecek. Yasa 1 Ekim 2020'de yürürlüğe girecek.

Reklam
Sosyal medya yasasının tüm detayları
29 Temmuz 2020 - 06:13 - Güncelleme: 29 Temmuz 2020 - 13:40
Reklam
Reklam

TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada sosyal medyaya düzenlemeler getiren kanun teklifi kabul edildi. Sosyal medya düzenlemesinin tüm detay haberimizde.TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yasalaştı . “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Daireler Kanun Teklifi” nin yasalaşmasıyla birlikte çok yakında hayatımıza girecek. Yasa 1 Ekim 2020'de yürürlüğe girecek.

Sosyal medya yasası hangi platformları ilgilendiriyor?
Yasaya tabi olan platformlar “ Sosyal Ağ Sağlayıcı” olarak tanımlanıyor. Bu kapsamda internet ortamında sosyal etkileşim metni, görüntü, ses, konum gibi görüntüler oluşturmalarına, görüntülemelerine veya paylaşmalarına yardımcı olacaktır. Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Linkedin, Forum DonanımHaber, Ekşisözlük gibi platformlar bu tanıma giriyor. Netflix, WhatsApp, BiP, haber siteleri gibi platformlar yasa kapsamının dışında kalıyor.

Sosyal medya yasası ile neler değişecek?
İdari para cezaları, muhatabın yurt dışında kullanmak için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından doğrudan doğruya muhataba, internet sayfası ile iletişim araçları, alan adı, IP adresi ve benzeri kaynaklarlaBu bildirim, Tebligat Kanunu'na göre yapılan tebligat hükmünde olacak. Bu bildirimin yapıldığı tarihi izleyen 5. günün sonunda tebligat yapılmış sayılacak.Yükümlülüğünü yerine getirmeyen yer sağlayıcılarına, caydırıcılığın sağladığı için verilecek idari para cezası artırılacak. 10 bin liradan 100 bin liraya kadar verilebilen idari para cezası, 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar artırılacak.Düzenlemeyle, aynı internet sitesinde yer alan ve suç oluşturmayan içerikler.İçeriğin çıkarılması kararları, erişim sağlayıcılar tarafından değil içerik ve yer sağlayıcılarının yerine getirilebileceği için bu kararlar, içerik ve yer sağlayıcılarının bildirilmesi gereğinin yerine getirilmesi istenecek.

Kişilik haklarının ihlali yüzünden arama motorundaki sonuçlar kaldırılacak
Kişilerin haklarının ihlal edilmesi halinde İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un, erişimin engellenmesi karar verilmesini düzenleyen hükmü yönünden de içeriğin çıkarılması gerekeceğini belirtiyor.Erişim Sağlayıcıları Birliği tarafından ilgili içerik ve yer sağlayıcıları ile erişim sağlayanı çıkarmanızı veya erişimin engellenmesi kararının gereği en geç 4 saat içinde .İnternet sitesinde yapılan yayın içeriği kişilik hakları ihlal edilenlerin talep edildiğine göre hakim tarafından, ihlain konu internet adresleriyle karar verilebilecek. Kararda, Erişim Sağlayıcıları Birliği tarafından hangi arama motorlarına bildirim yapılacağı da yer alacak.Geçerli arama motorları tarafından başvurucunun adı ile ihlale konu içeriğinin şartilmemesi sağlararak kişilik haklarının daha etkin olmasını sağlayacakacak.

1 Ekim 2020'de yürürlüğe girecek
Türkiye'den günlük erişim 1 milyondan fazla olan yurt dışı kullanın sosyal ağ sağlayıcı, en az 1 kişiyi Türkiye'de temsilci olarak belirleyecek . İnternet sitesinde iletişim internet sitesinde yer verilecek.BTK'ya bildirecek. Temsilcinin gerçek kişi olması halinde Türk vatandaşı olması zorunlu olacak. Verilerin önergenin kabul edilmesiyle, bu düzenlemeler ve bağlı düzenlemelerin yürürlük tarihi 1 Ekim 2020 tarihinde olarak değiştirildi.

40 milyon TL para cezası + yüzde 90'a kadar trafik daraltılması + Reklam yasağı
Temsilci belirleme ve bildirme talepülüğünü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcıya, BTK tarafından bildirimde bulunulacak. Bildirimden itibaren 30 gün içinde bu sosyal ağ sağlayıcıya, BTK Başkanı tarafından 10 milyon lira idari para cezası verilecek.Verilen idari para cezasının tebliğinden İtibaren 30 gün icinde bu yükümlülüğün Yerine getirilmemesi Halinde 30 milyon lira daha idari para cezası verilecek.İkinci kez verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içinde bu BT'yi kullanmak için BTK Başkanı tarafından Türkiye'de mukim vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişilik ilgili sosyal ağ sağlayıcısına yeni reklam vermesi yasaklanacak. Bu kapsamda yeni sözleşme kurulamayacak.BTK Başkanı, sosyal ağ sağlayışında internet trafiği bant genişliğinde yüzde 3 olarak değerlendirilir.BTK Başkanı, sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinde yüzde 90 oranına kadar daraltı için sulh ceza hakimliğine göreurabilecek.Hakim ikinci başvuru üzerine vereceği kararında, yüzde 50'den düşük olmamak kaydıyla, bazı hizmetlerin şartlarını de dikkate alarak daha düşük bir oran belirleyebilecek. BTK Başkanınca itiraz yoluna gidilebilecek.Ayrıca bkz.Kamu çalışanlarının WhatsApp ve Telegram kullanması yasaklandı [Güncelleme]BTK'ye gönderilecek. Kararların gereği, bildirimden itibaren derhal ve en geç 4 saat içinde erişim sağlayıcıları tarafından yerine getirilecek.Temsilci belirleme ve bildirme kararülüğünün yerine getirilmesi halinde, verilen para cezalarının dörtte biri tahsil edilecek, reklam yasağı kaldırılacak ve hakim kararları kendiliğinden hükümsüz kalacak.BTK tarafından bildirim yapılması için İnternet trafiği bant genişliğinde yapılan müdahalehalenin sona erdirilmesi için.

6 aylık raporlar hazırlamakacak
Sosyal ağ sağlayıcı, "içeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi" ile "özel hayatın gizliliği içerir içeriğe erişimin engellenmesi" ni gerekecek içeriklere göre kullanılır. Olumsuz cevaplar gerekçeli olarak verilecek.Sosyal ağ sağlayıcı, karar vermeyi içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararlarını uygulayacak. Ayrıca "içeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi" ile "özel hayatın gizliliği nedeniyle içeriğe erişimin engellenmesi" başvuruları içerir.Sosyal ağ sağlayıcı, Türkiye'de yapılacak konaklama içeren gerekli tedbirleri alacak.BTK Başkanı Tarafından, Sosyal Ağ sağlayıcıya 48 saat icinde cevap vermemesi Halinde 5 milyon lira, içeriğin çıkarılması Veya Erişimin engellenmesi kararlarını uygulamaması Halinde ise "Özel hayatın gizliliği NEDENİYLE İçeriğe Erişimin engellenmesi" başvurusuna ile "içeriğin yayından çıkarılması Erişimin engellenmesi ziyaretinde" 10 milyon lira idari para cezası verilecek."Erişimin engellenmesi karar ve yerine getirilmesi" ile "gecikmesinde sakınca bulunan hallerde içeriğin çıkarılması ve / veya erişimin engellenmesi" erişim verilecek idari para cezaları 1 milyon lira, "erişimin engellenmesi kararı ve yerine getirilmesi" ile "içerirğin İngilizce "50 bin gün olarak verilecek. Söz konusu idari para cezası altında ihlalllerin 1 yıl içinde onu bir tekrarında cezalar.
IP adresi, port bilgisi ve internet abonesinin kimlik bilgileri istenecek
Hukuka aykırılığı hakim veya mahkeme kararı ile tespit edilen içeriğin sosyal ağ sağlayıcıya bildirilmesi gerekir, bildirime rağmen 24 saat içinde kullanım çıkartan veya erişim engellemeyen sosyal ağ sağlayıcı, doğan zararların tazmin edilmesinden sorumlu olacak. Bu hukuki şartların işletilmesi için içerik sağlayıcının kullanabiliruğuna gidilmesi veya içerik sağlayıcıya dava içindir şartı aranmayacak.Bu düzenlemenin uygulanmasında sosyal ağ sağlayıcının yükümlülükleri, içerik veya yer sağlayıcısı olmasından doğan sorumluluk ve yükümlülüklerini kaldırmak kaldırmayacak.Sosyal ağ sağlayıcılar, "içeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi" ile "özel hayatın gizliliği nedeniyle içeriğe erişimin engellenmesi" başvurusunda 48 saat içinde cevaplandırmanız gerekecek.Sosyal ağ sağlayıcılar ayrıca "içeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi" ile "özel hayatın gizliliği nedeniyle içeriğe erişimin engellenmesi" başvurusu için gereken raporların ilk raporlarını, 2021 içindir. Taraflara ilişkin IP adresi, verilen hizmetin başlangıcı ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve ilgili abone kimlik bilgileri içeren "trafik bilgisi" tanımına " port bilgisi " de eklendi.Yasa 1 Ekim 2020'de yürürlüğe girecek.

  • Reklam

YORUMLAR

  • 0 Yorum
  • Reklam

https://www.alexa.com/siteinfo/abdpost.com