• Reklam
Musaf Kızılkaya

Musaf Kızılkaya

Musaf Kızılkaya

ABD Temsilciler Meclisinde Ermeni Meselesi ve Barış Pınarı Harekatına Yönelik Tasarı Tiyatrosu

26 Şubat 2020 - 23:24
Reklam


 
 
ABD Temsilciler Meclisinde Ermeni Meselesi ve Barış Pınarı HarekatınaYönelik Tasarı Tiyatrosu
Musaf Kizilkaya
 
Ermeni Meselesi ve asılsız soykırım iddiaları Türkiye’ye yönelikuygulanmak istenilen psikolojik baskıların ve kontrollü bunalımların her daim ilk adresi olmaktadır…Sözde soykırımı tanıtma çabaları ve butemelsiz tarihsel suçlama Türkiyeyi domine ederek cezalandırmayaçalışan dış ve iç mihrakları aynı çatı altında toplamaya devam etmektedir. Türkiye’nin güney sınırlarında oluşturulmaya çalışılan terror kori
dorunu yok etmek, bölgeyi barış ve huzur temelinde yeniden dizaynetmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeyindeYPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye MilliOrdusu (SMO) askerlerince desteklenen Barış Pınarı Harekatı’nınbaşlamasına engel olamayan ABD temsilciler meclisi, Sözde Ermenisoykırımı kozunu yeniden karşımıza çıkarttı.
 
Başkan Trump`ın görevden el çektirilmesi ile ilgili uzlaşılmaztartışmalar içerisinde olan demokratlar ve cumhuriyetçiler söz konusu Türkiye karşıtlığı olunca vakit kaybetmeden bir araya gelerek TemsilcilerMeclisinden Türkiyenin aleyhinde iki tasarıyı onaylayarak Senatoyagönderdiler. Bunlardan ilki Barış pınarı harekatını gerekçe göstererekTürkiyeye karşı yaptırım yapılmasını öngören,
 
diğeri ise sözde ermenisoykırımının tanınmasıyla ilgili Kongrenin alt meclisi olan temsilciler meclisinden geçen bu iki tasarı, 100 senatörün 67sinin oyunu alarak senatodan da geçerse, dahasonra Başkan Trump`ın onayına sunuluyor. Başkan kararı onaylayarak yasalaştırabilir veya veto hakkını kullanabilir. Veto edilen yasa yeniden onaylanmak için temsilciler meclisine gider ve bu defa Temsilciler Meclisinde 3/2 çoğunluğu alırsa tekrardan başkanın onayına gitmeksizinyasalaşabilir
 
 
 Temsilciler Meclisi'nin yaptırım tasarısında neler var?
 
•Yetkililere yönelik yaptırımlar: Tasarının yasalaşması halinde yürürlüğegirdikten sonraki 15 gün içinde Milli Savunma Bakanı, TSK GenelkurmayBaşkanı, 2. Ordu Komutanı, Hazine ve Maliye Bakanı'nın ABD'yegirişlerinin engellenmesi, varsa ABD'deki mal varlıklarının dondurulması.
 
•Erdoğan'ın mal varlığı: Yasanın yürürlüğe girmesi durumunda, en fazla120 gün içinde ABD Dışişleri Bakanı'nın, istihbarat servisi ve HazineBakanlığı'yla birlikte çalışarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve
 ailesinin
tahmini mal varlığı, bilinen gelirleri ve yatırımlarına dair raporhazırlaması.
 
•Silah ambargosu: ABD'nin Silah İhracatını Kontrol Yasası'yla belirlenenherhangi bir Amerikan savunma aracı ya da hizmetinin, TSK'nınSuriye'deki operasyonlarında kullanması için Türkiye'ye gönderilmesinin
engellenmesi.
•Mali yaptırımlar: Tasarı yasalaştığı takdirde yürürlüğe girdikten sonraki
30 gün içinde Türk ordusu ve savunma sanayine para transferi yapan
Türk mali kurumlarının belirlenmesi ve bu kuruluşlara mali
 
yaptırımlarınuygulanması.
 
•Halkbank'a yaptırım: Tasarının yasalaşması halinde Halkbank'ayaptırım uygulanması.
 
Trump`ın nezaket kurallarını aşan mektubuna rağmen/cevabenbaşlayan Barış Pınarı Operasyonu Türkiyenin hedef tahtasınaoturtulmasına neden oldu. Kendi teröristlerini dünyanın diğer ucundanetkisiz hale getirenler Türkiyenin yanı başındaki terror saldırılarıkarşısında pasif kalmasını beklemekte, kendi güvenliği için önleyicitedbirler alan Türkiyeyi suçlamaktadırlar.
 
 
Türkiyeye karşı yapılan suçlamaların başında Türklerin masuminsanları özellikler Suriyede yaşayan Kürtleri katlettiği yönünde asılsıziddialar gelmektedir. Tehditsel yaklaşımla yazılan mektuptaki dilinaksine Trump ise bu defa Kürtlerin melek olmadığı vurgulayarak bizi bir
kez daha
şaşırtıyor. Ardından ‘İ Like Oil’ (petrolü seviyorum) diyerek kışkış gülüyor ve Batının yüzyıllardır devam eden asıl niyetini kendiağızından ifade ediyor. Onlara petrol bize ise savaştan etkilenen masuminsanları yeniden hayata kazandırma mücadelesi düşüyor…
 
Türkiyeyi şaşırtan bir diğer isim ise Trumpla aynı kanattan yaniolan Senatör Lindsey Graham. Türkiyeye karşı eleştiri ve yaptırımkararlarının alınmasında öncülük eden Sanatör Graham mecliste geçenbir konuşmasında ABD nin Suriye politikasını eleştirerek dönemin ABD Savunma Bakanı Ashton Carter’e Türklerin bize kızgın olması sizeşaşırtmasın ABD nin YPG ye yaptığı silah yardımı karşısında “ Türkiye busilahlandırma çalışmalarını dünyanın en aptalca fikri olduğunudüşünüyor ki ben de onlarla aynı fikirdeyim” diyerek bir gerçeğiTemsilciler Meclisinde söyleyebilme cesaretinde bulunmuştu.
 
Ayrıca Amerikalı Demokrat Vekil Steve Cohen, tasarıya 'evet' oyukullanmasını "Türkiye ABD'ye saygı duymuyor gibi görünüyordu"sözleriyle açıklayarak bu meseleyi bir saygısal yaptırım olarakgördüğünü hiç çekinmeden açıkça ifade etmiştir.
 
Sözde Ermeni soykırımı ile ilgili Karar ile ise 1915 yılı ile 1923 yıllarıarasında Osmanlı Devleti’nde yaşanan olaylar “soykırım” olarak kabuledilmesi ve bu şekilde anılması isteniyor. Ermeni Lobisi ve Feto Terör Örgütünün önde gelen kuklaları ise Türklerin Suriyede yaşayan sivilhalka özellikle kürtlere karşı katliam yaptığını dillerine dolamakta veTürkiyenin aynı durumu 100 yıl öncede masum ermenilere karşı yaptığıpalavrasını id
dia etmektedirler.

    https://www.alexa.com/siteinfo/abdpost.com