Amerika'da Noterlik Sistemi Nasıl İşliyor?

Dünyanın her yerinde olduğu gibi, Amerika Birleşik Devletleri’nde de bazı işlemlerin resmi olarak onaylatılması için noterde tasdik edilmesi gerekebilir. Bir işlemin noter huzurunda onaylatılması, gerçekleştirilen işlemin hukuka uygun olduğunu ve işlemi gerçekleştiren kişi ya da tarafların bu işlem konusunda rızalarının olduğunu belirtmelerini sağlar. Bu tip bir işlemin gerçekleşmesi için görevli olan noterler de elbette devlet tarafından özel olarak yetkilendirilmiş kişilerdir.

Amerika'da Noterlik Sistemi Nasıl İşliyor?
09 Ocak 2020 - 13:17

Dünyanın her yerinde olduğu gibi, Amerika Birleşik Devletleri’nde de bazı işlemlerin resmi olarak onaylatılması için noterde tasdik edilmesi gerekebilir. Bir işlemin noter huzurunda onaylatılması, gerçekleştirilen işlemin hukuka uygun olduğunu ve işlemi gerçekleştiren kişi ya da tarafların bu işlem konusunda rızalarının olduğunu belirtmelerini sağlar. Bu tip bir işlemin gerçekleşmesi için görevli olan noterler de elbette devlet tarafından özel olarak yetkilendirilmiş kişilerdir.

Ülkemizde noterlikler, sayıları bulundukları ilçenin nüfusuna göre belirlenmek suretiyle ilçeler nezdinde yetkili kılınmışlardır. ABD’de ise noter atamaları eyalet yönetimleri tarafından yapılır. 32 eyalette noter olabilmek için yalnızca bir form doldurup belirli bir ücret ödemek yeterliyken, diğer 18 eyalette noter olabilmek için daha ciddi aşamalardan ve sınavlardan geçmek gerekmektedir. Sistemin daha ‘gevşek’ olmasının sebebi, ABD’de noterlerin birçok ülkeye kıyasla daha az yasal yetkiye sahip olmalarıdır. Örneğin ABD’de noterler danışmanlık hizmeti veremez, kişilere nasıl ve ne tip bir dilekçe yazılması gerektiğini söyleyemez ve herhangi bir belge hazırlayamazlar.

Noter olmak oldukça kolay sayılabileceği için, ABD’de noterlik hizmetine ihtiyaç olabilecek çoğu yerde noter mevcuttur. Aşağıdaki yerlerde bir noter bulmanız olasıdır:

Bankalar
Şehir/Bölge yönetim binaları
Bazı avukatlık firmaları/ofisleri
UPS ofisleri
FedEx ofisler
Bunların dışında bazı seyahat acenteleri, emlak ofisleri ve sigortacılık firmaları gibi yerlerde de noterler bulmak mümkündür. Buralarda noter onayı almak için müşteri olma zorunluluğu bulunmamakla birlikte, yukarıda da belirtildiği gibi bu kişiler yalnızca onay memuru olarak çalışırlar ve doğru belgenin hazırlanması ya da danışmanlık gibi hizmetleri veremezler.

 

Ne Zaman Bir Belgeyi Noterde Onaylatmanız Gerekir?

ABD’de bir belgenin noterde onaylatılması hukuki olarak da pratik anlamda da ülkemizdeki durumdan farklıdır.

Ülkemizde birçok işlem için noterden onay alınması mecburi tutulmuştur; ancak ABD’de çoğu işlem için bu tip bir mecburiyet bulunmamaktadır. Fakat, Amerika’da bir işlemin noter nezdinde onaylatılması pratikte büyük önem arz eder. Bunun da sebebi hukuk sisteminin çok net olması ve yapılan her işlemin sıklıkla takip ediliyor olmasıdır.

Örneğin, şirketiniz için yeni bir anlaşma imzaladınız. Her ne kadar iki tarafın imzalarının olması bu belgeyi bağlayıcı hale getiriyor olsa da, tarafların imzalarının da gerçekliğinin onaylatılması yapılan işlemin ilerde ortaya çıkabilecek hukuki bir soruna karşı korumaya alınması anlamına gelir. Hukuki anlamda, noter onayı hem bireysel olarak sizi, hem de işinizi kimlik hırsızlığı ve dolandırıcılığa karşı koruma altına alır. 
delawaresirket.com

YORUMLAR

  • 0 Yorum